Viazacia a zdvíhacia technika. Popruhy, slučky, závesyViazacia a zdvíhacia technika
TitulkaProduktyO násKontaktEngDEHU
Spôsob pouľívania viazacích prostriedkov

Viazacie popruhy s extrémnou nosnos»ou - PCS

  • vysoká bezpečnos» pri práci
  • µahká manipulácia
  • zdvíhanie bremena bez poąkodenia povrchu
  • vysoká nosnos»

Technické údaje

Typ Základná
nosnos» [kg]
B [mm] A [mm] L min. [mm] L2 [mm] Hrúbka [mm]
PCS 2000 2000 30 30 1,1 350 11,2
PCS 4000 4000 60 60 1,3 400 11,2
PCS 6000 6000 90 50 1,7 600 12,0
PCS 8000 8000 120 65 2,2 800 12,4
PCS 10000 10000 150 80 2,4 900 12,8
PCS 12000 12000 180 95 2,8 1100 15,2
PCS 16000 16000 240 125 3,0 1200 15,2
PCS 20000 20000 300 155 3,4 1400 15,2