Viazacia a zdvíhacia technika. Popruhy, slučky, závesyViazacia a zdvíhacia technika
TitulkaProduktyO násKontaktEngDEHU
Spôsob pouľívania viazacích prostriedkov

©tandardný program - viazacie popruhy HB

  • vysoká bezpečnos» pri práci
  • µahká manipulácia
  • zdvíhanie bremena bez poąkodenia povrchu
  • nízka obstarávacia cena

Technické údaje

Nosnos» v kg
bezpečnostný faktor 7
  B A L
min.
L2 jednoducho
priamo
jednoducho
prevleč.
Typ [mm] [mm] [mm] [mm]
HB 1000 30 30 1000 300 1000 800 2000 1400 1000
HB 2000 60 60 1200 300 2000 1600 4000 2800 2000
HB 3000 90 90 1500 400 3000 2400 6000 4200 3000
HB 4000 120 120 1500 400 4000 3200 8000 5600 4000
HB 5000 150 150 1700 500 5000 4000 10000 7000 5000
HB 6000 180 180 2100 700 6000 4800 12000 8400 6000
HB 8000 240 240 2300 800 8000 6400 16000 11200 8000
HB 10000 300 300 2600 1000 10000 8000 20000 14000 10000